Organi šole

Ustanovitelj in organi upravljanja

Ustanovitelj: Občina Sevnica

Svet zavoda:

(oblikovan 28. 5. 2020 in imenovan za obdobje štirih let)

 • predstavniki delavcev šole: Ernest Kramar – predsednik, Betka Cimperšek, Ana Mlakar, Špela Troha Ogorevc, Andreja Zupanc
 • predstavniki ustanovitelja: Janez Kukec, Betka Salmič, Estera Savić Bizjak
 • predstavniki staršev: Zala Jazbec – namestnica predsednika, Franc Plesnik, Vesna Zorec

Svet staršev š. l. 2021/22

Oddelek za KLAVIR in HARMONIKO:

 • Vesna Zorec
 • Suzana Prijatelj
 • Saša Medved

Oddelek za GODALA in BRENKALA:

 • Olena Sukhobrus Amigoni
 • Franc Plesnik
 • Jože Zorenč
 • Vesna Zorec
 • Urška Jamršek

Oddelek za PIHALA:

 • Bernarda Androjna
 • Lidija Dražetić
 • Jože Šturbej

Oddelek za TROBILA, TOLKALA in PETJE:

 • Mojca Osredkar Mergole
 • Zala Jazbec
 • Bernarda Androjna

Oddelek za PREDŠOLSKO GLASBENO VZGOJO in GLASBENO PRIPRAVNICO:

 • Tanja Udovč

Ravnateljica: Katja Krnc

Učiteljski zbor

Tehnično in administrativno osebje:

 • Poslovna sekretarka: Gabrijela Lisec
 • Računovodkinja: Janja Pavčnik Šalamon (računovodsko in finančno svetovanje d.o.o. LIIR)
 • Vzdrževalec informacijske opreme: Igor Kuželj
 • Hišnik: Andrej Fon
 • Čistilka: Jela Bojić

 

(Visited 418 times, 1 visits today)