VPIS NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 2022/2023

Obvestilo o zbiranju prijav za vpis bo objavljeno v aprilu in maju 2022 na spletni strani, na oglasni deski v šoli, posredovano bo vrtcem ter osnovnih šolam sevniške občine, na portalu MojaObčina.si, v časopisu Posavski obzornik, razpis za vpis pa bo objavljen med 3. in 13. majem 2022 na šolski spletni strani in oglasni deski v šoli. Na podlagi izpolnjene spletne prijavnice (odprta bo od aprila 2022) bodo učenci pisno obveščeni o datumu sprejemnega preizkusa – vpis v 1. razred se namreč opravi na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa. Glede na število prijavljenih kandidatov bodo sprejemni preizkusi izvedeni po razporedu med 20. in 30. majem 2022. Preizkusi glasbenih sposobnosti bodo potekali v glasbeni šoli, v primeru večjega števila prijavljenih kandidatov iz Krmelja, Šentjanža in Tržišča pa tudi v dislociranem oddelku v Osnovni šoli Krmelj. Naknadni rok sprejemnih preizkusov (v primeru prostih mest) je predviden med 22. in 25. avgustom 2022.

O rezultatih sprejemnih preizkusov in vpisu bodo učenci obveščeni po pošti do 10. junija 2022.

 

 

POMEMBNI DATUMI

OBVESTILO O ZBIRANJU PRIJAV ZA VPIS v š. l. 2022/2023 april, maj 2022
OBJAVA RAZPISA ZA VPIS v š.l. 2022/2023 3. do 13. maj 2022
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS 20. do 30. maj 2022
VPIS UČENCEV v 1. razred 10. junij 2022
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS – naknadni rok za prosta mesta 22. do 25. avgust 2022
VPIS UČENCEV – naknadni rok za prosta mesta 26. do 31. avgust 2022

Za vpis v programa predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice se sprejemni preizkusi ne opravljajo.

(Visited 591 times, 1 visits today)