Cesta na grad 22, 8290 Sevnica
E-mail: gs-sevnica@guest.arnes.si
Telefon: 07 81 41 640, Fax: 07 81 41 642
 

Ocenjevanje znanja

Znanje se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih. Na predšolski stopnji in v pripravnici se znanje učencev ne ocenjuje.

Pri nauku o glasbi in solfeggiu se ocenjujejo učenčevi ustni odgovori, pisni izdelki in projektno delo.

Znanje učencev iz inštrumenta, petja, komorne igre in orkestra se ocenjuje pri pouku in nastopih, iz inštrumenta, petja in solfeggia pa tudi pri izpitih.