Cesta na grad 22, 8290 Sevnica
E-mail: gs-sevnica@guest.arnes.si
Telefon: 07 81 41 640, Fax: 07 81 41 642
 

Vpis v 1. razred

VPIS NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 2020/2021

Učenci se vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis. Razpis za vpis v šolsko leto 2020/2021 bo objavljen med 4. in 15. majem 2020 na spletni strani, na oglasni deski v šoli, posredovan bo vrtcem ter osnovnim šolam sevniške občine, na portalu MojaObcina.si, obvestilo bo tudi v glasilu Grajske novice in časopisu Posavski obzornik. Na podlagi izpolnjenih Prijavnic za vpis v glasbeno šolo bodo učenci pisno obveščeni o datumu sprejemnega preizkusa – vpis v 1. razred se namreč opravi na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa. Glede na število prijavljenih kandidatov bodo sprejemni preizkusi izvedeni po razporedu med 20. in 29. majem 2020, v primeru prostih mest pa še med 20. in 25. avgustom 2020 (naknadni rok).

O rezultatih sprejemnih preizkusov in vpisu bodo učenci obveščeni po pošti do 10. junija 2019.

POMEMBNI DATUMI

OBJAVA RAZPISA ZA VPIS v š. l. 2019/2020 4. do 15. maj 2020
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS 20. do 29. maj 2020
VPIS UČENCEV v 1. razred 10. junij 2020
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS – naknadni rok za prosta mesta 20. do 25. avgust 2020
VPIS UČENCEV – naknadni rok za prosta mesta 26. do 31. avgust 2020

Za vpis v programa predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice se sprejemni preizkusi ne opravljajo.