Program glasba

Na naši šoli izvajamo pouk naslednjih inštrumentov ali predmetov:

1. orkestrski instrumenti in petje:

  • godala: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO,
  • pihala: FLAVTA, KLARINET, SAKSOFON,
  • trobila: ROG, TROBENTA, POZAVNA, TUBA, EVFONIJ,
  • TOLKALA,
  • PETJE;

2. drugi instrumenti:

  • instrumenti s tipkami: KLAVIR, HARMONIKA,
  • brenkala: KITARA, HARFA,
  • KLJUNASTA FLAVTA;

3. ljudska glasbila:

  • CITRE.

Trajanje izobraževanja – število let
OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
Predmeti oz. programi, stopnje, trajanje izobraževanja in priporočljiva starost

PredmetNižja stopnja 1.obdobjeNižja stopnja 2.obdobjeSKVišja
stopnja
SkupajPriporočljiva
spodnja
starost
zgornja
Opomba
Klavir 24628od 7 letdo 9 let
Harmonika24628od 7 letdo 9 let
Violina24628od 7 letdo 9 let
Violončelo24628od 7 letdo 9 let
Harfa24628od 7 letdo 11 letmala ped. 7 let ped. harfa 9 let
Kitara24628od 8 letdo 10 let
Kljunasta flavta24628od 7 letdo 9 let
Viola24628od 7 letdo 9 let
Flavta4628od 9 letdo 11 let
Klarinet24628od 9 letdo 11 let
Saksofon24628od 9 letdo 11 let
Trobenta24628od 9 letdo 12 let
Rog24628od 9 letdo 11 let
Pozavna24628od 9 letdo 18 letaltov. poz. 9 let
pozavna 11 let
Tuba24628od 11 letdo 18 let
Druga konična trobila24628od 10 letdo 18 let
Tolkala24628od 9 letdo 18 let
Citre24628od 9 letdo 11 let
Petje/4426od 17 letdo 24 letženske – 17 let
moški – 18 let
Glasbena pripravnica1od 6 let
Predšolska glasbena vzgoja1od 5 let

Pouk inštrumentov in petja poteka individualno in sicer dvakrat tedensko 30 oz. 45 minut.

OSTALI OBVEZNI PREDMETI GLASBENEGA PROGRAMA

NAUK O GLASBI in SOLFEGGIO

Od 1. do 6. razreda je nauk o glasbi obvezen za vse učence pri individualnem pouku, obiskovanja pouka solfeggia pa so obvezni učenci, ki so vpisani na višjo stopnjo kateregakoli inštrumenta oziroma petja. Pouk nauka o glasbi in solfeggia traja praviloma enkrat tedensko 90,  60 oz. 45 minut (glede na normativ – število učencev v posamezni skupini).

Priporočljivo je, da nauk o glasbi oz. solfeggio obiskujejo, brez pavziranja, tudi učenci, ki so pri inštrumentu v nižjem razredu kot pri naukom o glasbi oz. solfeggiu (npr. učenci, ki so se vpisali oz. prepisali na drug inštrument, in so pred tem končali pouk v posameznem razredu nauka o glasbi oz. solfeggia).

ORKESTRALNA in KOMORNO-ANSAMBELSKA IGRA

Orkester in komorna igra sta obvezna predmeta vzgojno-izobraževalnega programa glasba.

Komorna igra je obvezna za vse učence, skladno s predmetnikom.

Učenci orkestrskih inštrumentov (godal, pihal, trobil in tolkal) v zadnjih razredih nižje stopnje in na višji stopnji sodelujejo v šolskem pihalnem in godalnem ter harmonikarskem orkestru.

V orkestru in komornih ansamblih lahko sodelujejo tudi učenci nižjih razredov. Po presoji učenčevih sposobnosti jih predlagajo učitelji glavnega predmeta v dogovoru z vodjo orkestra. H komornim ansamblom in k orkestrom so vabljeni tudi tisti, ki so šolanje že končali.

KOREPETICIJE

Korepeticije se izvajajo v skladu s predmetniki ter normativi in standardi v glasbenih šolah pri učencih pihalnega, godalnega, trobilnega, pevskega oddelka in tolkal.

(Visited 356 times, 1 visits today)
Dostopnost