Prispevek staršev za materialne stroške

Finančna sredstva za delovanje šole v pretežni meri namenjata Ministrstvo za šolstvo in šport ter ustanoviteljica Občina Sevnica, s prispevkom staršev (v skladu s 83. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) pa se pokrivajo materialni stroški osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja sredstev.

Mesečni prispevek staršev
Pouk inštrumenta ali petja (z obveznimi predmeti): 23,00 € (10 x v šolskem letu)
Pouk predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice: 13,00 € (10 x v šolskem letu)

Olajšave:
– drugi otrok iz družine polovico prispevka
– tretji otrok iz družine tretjino prispevka

Vpisnina
Enkratni znesek ob vpisu v novo šolsko leto: 20,00 €

Prispevek za izposojo šolskega inštrumenta
Mesečno:
 10 €
 30 € (za harfo)

Ob vpisu v GŠ starši z izpolnjenim Vpisnim listom podpišejo tudi izjavo in se obvežejo, da bodo redno in sproti poravnavali prispevek za izobraževanje.

(Visited 157 times, 1 visits today)
Dostopnost